torstai 4. kesäkuuta 2009

Vaihtoehtoja avioliitolle

Avioliitto on pitänyt pintansa Suomessa, vaikka noin kolmannes liitoista nykyään päättyykin eroon. Oikeastaan voisi sanoa, että nykyään avioliittoja solmitaan enemmänkin romanttisista syistä. Aiemmin avioliitto sen sijaan on ollut ainoa yhteiskunnan hyväksymä parisuhteen muoto, johon monet parit ovat vastentahtoisesti alistuneet. Rakkausavioliitto on niin Suomessa kuin muuallakin uusi keksintö. Onkin outoa, että nykyään avioliittoon liitetään romanttisia mielikuvia, vaikka avioliitto instituutiona ei ole edelleenkään kahden toisiinsa rakastuneen välinen sopimus, vaan parin ja ympäröivän yhteiskunnan välinen sopimus. Ja vieläpä sellainen sopimus, jonka sisältöön parilla itsellään ei ole mitään sanottavaa.

Avioliittoon liittyy tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka tulevat aina pakettitarjouksena mukana, halusipa niitä tai ei. Avioliittoon liittyviä etuja ovat esimerkiksi etuoikeus puolison perintöön pienellä perintöverolla, oikeus adoptoida yhteinen perheen ulkopuolinen lapsi, oikeus lesken eläkkeeseen sekä oikeus ottaa itselleen puolison sukunimi. Olennaisin velvollisuus on puolison elatusvelvollisuus. Näistä oikeuksista ja velvollisuuksista ei voi neuvotella.

Avioliitto ei kuitenkaan ole ainoa Suomessa käytössä oleva parisuhdeinstituutio. Homot ja lesbot voivat solmia rekisteröidyn parisuhteen, joka eroaa avioliitosta esimerkiksi adoptio-oikeuden ja nimenmuutoksen puuttumisena. Perintöoikeus homoilla sen sijaan on. Rekisteröity parisuhde on siis kapulakielisyydestään huolimatta yksi versio avioliittoinstituutiosta, jota voisi hyvin kutsua myös vaikka homioliitoksi. Mutta miksi pysähtyä tähän? Miksei tarjolla voisi olla vaikka kymmenen erilaista parisuhdeliittoa, joilla olisi omat nimensä ja omat oikeudet ja velvollisuutensa? No miksikö? Perinteiden ja vanhoillisuuden takia tietenkin. Ehdotankin seuraavaksi muutamia mahdollisia liittoja, jotka saattaisivat saada omat innokkaat kannattajansa.

1) Periöliitto. Periöpuolisot perivät kuolleen puolisonsa koko suvun omaisuuden riippumatta siitä ovatko sukulaiset elossa. Suvulla on asumisoikeus meneteyissä asunnoissaan kahden viikon ajan. Periöpuolisoita koskee kuitenkin raskautettu henkirikosasetus, jonka mukaan periöpuolisoiden suorittamat henkirikokset aiheuttavat mahdollisten tuomioiden satakertaistamisen.

2) Sitiöliitto. Solmiessaan sitiöliiton kihlapari lupautuu toistensa kanssa päivittäiseen seksuaaliseen kontaktiin. Sitiöero on ehdottoman laiton ja sitiövelvollisuuksista laistamisesta seuraa kuolemanrangaistus. Kuolemantapauksen sattuessa, sitiöpuoliso joutuu polttoitsemurhaamaan itsensä. Valtio kustantaa elinikäiset ehkäisytarvikkeet.

3) Adioliitto. Adiopuolisoilla on oikeus adoptoida kuka tahansa valitsemansa henkilö ilman adoptoidun omaa tai perheen suostumusta. Adiopuolisoilla on kuitenkin ns. jatkettu elatusvelvollisuus, eli he joutuvat elättämään tarvittaessa myös adiopuolison kolme lähintä sukulaista.

4) Nimiöliitto. Puolisoilla on oikeus yhdistellä sukunimistään uusi yhdistelmä tai vaikkapa anagrammi tai palindromi. Lötjösen ja Rahka-ahon yhteiseksi nimeksi sallitaan siis Rahkalötjönen, Lötjöaho, Öhkö-aho-rötjönen tai Akhar-öjtöl-oha. Nimiöpuolison kuoleman yhteydessä he kuitenkin menettävät puolison ja oman omaisuutensa kokonaisuudessaan ja lisäksi joutuvat luovuttamaan lääketieteelle toisen munuaisensa, keuhkonsa, sarveiskalvonsa, selkäytimensä ja naamansa.

Ei kommentteja: